Καριέρα στη Spyrou Skopelos Experience

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του ξενοδοχειακού μας ομίλου, υποβάλετε το ενημερωμένο βιογραφικό σας με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers[at]skopeloshotels.eu . Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που οι δεξιότητες και η επαγγελματική σας εμπειρία σχετίζονται με τις νέες θέσεις εργασίας. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Η Spyrou Skopelos Experience εγγυάται την πλήρη εμπιστευτικότητα των στοιχείων της αίτησης και του βιογραφικού σας.