ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Spyrou Skopelos Experience ενισχύει την Περιβαλλοντική Πολιτική της και ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Go Green Recycling

Η “Spyrou Skopelos Experience”, σύμφωνα και με τις ανάγκες της Σκοπέλου, κάνει σημαντική προσπάθεια να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, βελτιώνοντας συνεχώς τις πρακτικές της για την διατήρηση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πιστή σε αυτόν το σκοπό, η Spyrou Skopelos Experience ανακοινώνει την συνεργασία της με τη “Go Green Recycling” για όλα τα ξενοδοχεία της στο νησί.  Η εταιρεία “Go Green Recycling” δραστηριοποιείται  από το 2015 στο νησί της Σκοπέλου με σκοπό την μείωση της ρύπανσης και την ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων, με την φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία τους. Η εταιρεία διαθέτει τη τεχνογνωσία και το δίκτυο της συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για την βέλτιστη διαχείρισή τους.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει την Περιβαλλοντική Πολιτική της “Spyrou Skopelos Experience”, η οποία καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων των ξενοδοχείων της. Βασικά σημεία αυτής της πολιτικής αποτελούν η σταδιακή αντικατάσταση όλων των πλαστικών μιας χρήσης, η ενίσχυση των διαθέσιμων επιλογών ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, τηγανέλαιο, οργανικά απορρίμματα, καμένοι λαμπτήρες, μπαταρίες και  παλιές ηλεκτρονικές συσκευές), η μείωση του εκτυπωμένου χαρτιού μέσω ψηφιοποίησης των διαδικασιών των ξενοδοχείων και η τοποθέτηση ειδικών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαχείρισης στερέων αποβλήτων αποτέλεσε και η πρόσφατη ανακαίνιση εγκαταστάσεων της “Spyrou Skopelos Experience”. Τα αδρανή υλικά και μπάζα των ανακινήσεων, ανακυκλώθηκαν με εσωτερικές διαδικασίες για την διαμόρφωση εξωτερικών χώρων στα καταλύματά της.

Στην προσπάθεια της, η “Spyrou Skopelos Experience” καλεί όλους τους κατοίκους, επιχειρηματίες και επισκέπτες της Σκοπέλου να προστατεύουν την μοναδική φύση της νησιού και να συνεισφέρουν σε ένα ηπιότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τη διαμονή τους.

 

Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον!